TIDIGARE ARBETEN

TIDIGARE ARBETEN


ARTIKLAR I KULTURVÄRDEN


Under mina år på Statens fastighetsverk skrev jag kontinuerligt i deras kundtidning Kulturvärden.

Samtliga artiklar finns på sfv.se. Några exempel finns här nedanför: 

 

INNEHÅLL TILL WEBBPLATSEN WORLD HERITAGE JOURNEYS 


 

2017-2018 deltog jag i arbetet med att ta fram innehåll till webbplatsen World Heritage Journeys och till sociala medier om projektet. Syftet med webbplatsen är att öka intresset för våra världsarv i Europa i Kina och Nordamerika för att få en annan slags turism  - en mer hållbar sådan - på dessa platser. Mottot är "travel deeper, travel differently". Organisatörer var EU, UNESCO och National Geographic. 

 

https://visitworldheritage.com/en/eu

 

17 SWEDISH EMBASSIES


 

Boken 17 Swedish Embassies behandlar 17 svenska ambassader ute i världen som är ritade av svenska arkitekter. 

 

Redaktör: Elisabet Lorenz Werner

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

Skribent: Hedvig Hedqvist

Formgivare: Carl Johan Hane

Fotograf: Åke E:son Lindman