HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION

HÅLLBARHET OCH DE GLOBALA MÅLEN


 

Agenda 2030 har skrivits under av 196 länder i världen. Här finns 17 enkelt utformade mål som alla förväntas sträva mot. Hur gör vi det? Många företag gör redan mycket inom området hållbarhet idag men har svårt att kommunicera det. Andra vill arbeta mer eller djupare med frågan. På Tre gracer kommunikation hjälper jag dig med planen. Vad vill du kommunicera och hur vill du kommunicera det? Vilka kanaler vill du använda? Och vem är det du vill nå?

 

Under de tio senaste åren har jag arbetat med texter om hållbarhetsarbete. Jag är övertygad om att hållbarhet är den enda vägen framåt. Vi måste bli mer hållbara. Mycket handlar om sunt förnuft och att våga välja. När man ska kommunicera hållbarhet ska det vara äkta och enkelt. Berätta om de små steg som tas varje dag för att vi ska bli mer hållbara, berätta för att inspirera och sprida ringar på vattnet. Många gör redan mycket men tänker inte på det eller berättar inte om det. Behöver du hjälp med att sätta ord på vad ditt företag gör? Behöver du någon som kan storytelling? Kontakta mig på elisabet@tregracer.se